TCR JP race wins - Drivers

  Note: Data valid for period between 18th May 2019 and 31st Oct 2021
Rank Driver Wins Races Percent
  Takuro SHINOHARA 11 23 47.8
  HIROBON 6 34 17.6
  Takeshi MATSUMOTO 4 25 16.0
  Yu KANAMARU 4 10 40.0
  Matthew HOWSON 2 10 20.0
  Keiichi INOUE 1 4 25.0
  Mineki OKURA 1 21 4.8
  Resshu SHIOYA 1 26 3.8
  Rio SHIMONO 1 12 8.3
  Shogo MITSUYAMA 1 10 10.0
  Shuji MAEJIMA 1 10 10.0
  Yuki FUJII 1 4 25.0