TouringCars.Net » Drivers » Enrico Bettera race results

Enrico Bettera race results

Data valid for period between 3rd Jul 2016 and 3rd Nov 2019

2019

TCR IT

Driver championship: 3rd, 133 points
Cars raced: Audi RS3 LMS TCR
MZA
1
R
1
MZA
2
1
8
MIS
3
2
1
MIS
4
6
8
IMO
5
14
3
IMO
6
2
6
MUG
7
7
1
MUG
8
16
7
IMO
9
1
1
IMO
10
6
8
VAL
11
4
2
VAL
12
3
5
MZA
13
2
3
MZA
14
4
5

2019

FIA MG

Touring championship:
Cars raced: Audi RS3 LMS TCR
VAL
1
9
10
VAL
2
R
9

2018

TCR IT

Driver championship: 4th, 80 points
Cars raced: Audi RS3 LMS TCR
IMO
1
3
6
IMO
2
2
6
CPR
3
R
11
CPR
4
19
19
MIS
5
10
8
MIS
6
NS
10
MUG
7
14
5
MUG
8
6
14
IMO
9
1
1
IMO
10
6
8
VAL
11
5
6
VAL
12
16
4
MZA
13
3
5
MZA
14
R
6

2018

TCR EU

Driver championship: 39th, 0 points
Cars raced: Audi RS3 LMS TCR
CPR
1
17
22
CPR
2
R
22
ZAN
3
-
-
ZAN
4
-
-
SPA
5
-
-
SPA
6
-
-
HUN
7
-
-
HUN
8
-
-
ASS
9
-
-
ASS
10
-
-
MZA
11
-
-
MZA
12
-
-
BAR
13
-
-
BAR
14
-
-

2017

TCR Intl

Driver championship: 38th, 0 points
Cars raced: Audi RS3 LMS TCR
RUS
1
-
-
RUS
2
-
-
BAH
3
-
-
BAH
4
-
-
SPA
5
-
-
SPA
6
-
-
MZA
7
-
-
MZA
8
-
-
SAL
9
16
19
SAL
10
12
18
HUN
11
-
-
HUN
12
-
-
OSC
13
-
-
OSC
14
-
-
BUR
15
-
-
BUR
16
-
-
ZHE
17
-
-
ZHE
18
-
-
DUB
19
-
-
DUB
20
-
-

2017

TCR IT

Driver championship: 19th, 12 points
Cars raced: Audi RS3 LMS TCR
ADR
1
-
-
ADR
2
-
-
MIS
3
6
8
MIS
4
5
8
MZA
5
R
8
MZA
6
R
8
MUG
7
-
-
MUG
8
-
-
IMO
9
-
-
IMO
10
-
-
VAL
11
-
-
VAL
12
-
-
MZA
13
-
-
MZA
14
-
-

2016

TCR IT

Driver championship: 6th, 67 points
Cars raced: SEAT León TCR
ADR
1
-
-
ADR
2
-
-
MIS
3
-
-
MIS
4
-
-
UMB
5
6
2
UMB
6
3
2
MUG
7
3
3
MUG
8
R
2
VAL
9
-
-
VAL
10
-
-
IMO
11
-
-
IMO
12
-
-
MZA
13
2
2
MZA
14
1
1