TouringCars.Net » Drivers » Heinz Becker race results

Heinz Becker race results

Data valid for period between 9th Jun 1991 and 9th Jun 1991

1991

DTM

Driver championship: 54th, 0 points
Cars raced: Ford Mustang GT
ZOL
1
-
-
ZOL
2
-
-
HOC
3
-
-
HOC
4
-
-
NÜR
5
-
-
NÜR
6
-
-
AVU
7
-
-
AVU
8
-
-
WUN
9
NS
41
WUN
10
NS
-
NOR
11
-
-
NOR
12
-
-
DIE
13
-
-
DIE
14
-
-
NÜR
15
-
-
NÜR
16
-
-
ALE
17
-
-
ALE
18
-
-
HOC
19
-
-
HOC
20
-
-
BRN
21
-
-
BRN
22
-
-
DON
23
-
-
DON
24
-
-