TouringCars.Net » Drivers » Vaclav švarc race results

Vaclav švarc race results

Data valid for period between 4th Apr 1993 and 27th Jun 1993

1993

DTM

Driver championship: 38th, 0 points
Cars raced: Opel Omega 3000 Evo 500
ZOL
1
NC
27
ZOL
2
23
21
HOC
3
R
31
HOC
4
NS
28
NÜR
5
23
29
NÜR
6
16
23
WUN
7
R
29
WUN
8
NS
29
NÜR
9
24
29
NÜR
10
NS
24
NOR
11
NQ
-
NOR
12
R
32
DIE
13
-
-
DIE
14
-
-
ALE
15
-
-
ALE
16
-
-
AVU
17
-
-
AVU
18
-
-
HOC
19
-
-
HOC
20
-
-