Most TCR JP race entries

  Note: Data valid for period between 18th May 2019 and 31st Oct 2021
Rank Driver Races Starts
  HIROBON 34 34
  MOTOTINO 31 31
  Resshu SHIOYA 26 26
  Takeshi MATSUMOTO 25 25
  Kenji SUZUKI 23 22
  Takuro SHINOHARA 23 23
  Mineki OKURA 21 21
  Jun MAKINO 16 16
  Jun SATO 15 15
  Masayoshi OYAMA 14 14
  Junichi UMEMOTO 12 11
  Masanobu KATO 12 12
  Rio SHIMONO 12 12
  KENJI 10 10
  Masayuki UEDA 10 10
  Matthew HOWSON 10 10
  Shogo MITSUYAMA 10 10
  Shuji MAEJIMA 10 10
  YOSHIKI 10 10
  Yu KANAMARU 10 10
  Yukinori TANIGUCHI 10 10
  Paul IP Kung Ching 7 6
  Ai MIURA 4 4
  Anna INOTSUME 4 4
  Hideki NAKAHARA 4 4
  Keiichi INOUE 4 4
  Naoto TAKEDA 4 4
  Takuya SHIRASAKA 4 4
  Yuki FUJII 4 4
  Akihiko NAKAYA 2 2
  Philippe DEVESA 2 2
  Yusuke SHIOTSU 2 2
  Kengo ICHIJO 1 1